In 1996 namen vijf jonge vrouwen uit Gieten het initiatief om een popkoor te starten. De werving van koorleden leverde meer dan 60 aanmeldingen op! Dit was een overweldigende start voor Popkoor Session, waar popmuziek gezongen wordt uit diverse voorbije decennia tot en met hedendaagse popsongs. Er wordt veelal vierstemmig gezongen, soms worden eigen, verrassende arrangementen ingestudeerd.


Inmiddels is het koor heel wat jaren verder en heeft een zestal dirigenten het koor steeds beter en mooier leren zingen en werd het repertoire verbreed. Tegenwoordig dirigeert Mathijs Zuidema op enthousiaste wijze het koor, waarbij de pianobegeleiding in kundige handen is van Mark Hidding.


Sinds 1996 heeft heeft het koor regelmatig optredens verzorgd, op soms bijzondere plaatsen of in een bijzondere uitvoering: bij het kasteel van Opočno in Tsjechië, op podium Zuidhaege in Assen waar het twintigjarig jubileum werd gevierd, een optreden rond het thema ‘Thuis”, meerdere keren tijdens het vocaal festival in Annen, maar ook buiten bij de plaatselijke molen of in de kerk. Kortom, een energiek koor, waar het gezellig samen zingen is!

.
Wil je meer weten over de gehele geschiedenis van het koor? Klik dan hier (alleen voor leden).