Repetitie-avond
Elke maandagavond wordt er van 19:45 tot 21:45 uur gerepeteerd in de OBS Gieten, Spoorstraat 2 in Gieten. Vanaf 19.30 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee voordat we beginnen met zingen.

Koffiedienst
De koorleden hebben volgens een roulerend systeem gemiddeld één maal per jaar koffiedienst waarbij ze, samen met de koffiecommissie, de verstrekking van koffie en thee verzorgen.

Koffie en thee wordt verstrekt voor aanvang van de repetitie en halverwege de avond, in de pauze.
De prijs voor koffie/thee is € 1,00 per avond, te voldoen via een kraskaart systeem.

Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 200 per jaar en de betaling geschiedt in 4 termijnen van € 50 per kwartaal via automatische incasso.
De duur van het lidmaatschap is minimaal één jaar. Opzegging lidmaatschap kan per kwartaal (per 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober). Opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient schriftelijk(!) gemeld te worden bij de secretaris.

Muziekbladen
Muziekbladen kunnen de koorleden zelf uitprinten vanaf het afgeschermde deel van de website.

Optreden / kleding
Ons streven is om 4 tot 6 keer per jaar op te treden.
De kleding die wordt gedragen tijdens een optreden wordt bepaald door de optreedcommissie. Dit bestaat dan uit normale kleding in een bepaalde kleurencombinatie met eventueel een kleuraccent. Er hoeft dus geen speciale kleding te worden aangeschaft.

Communicatie via e-mail
Communicatie met de leden vindt bij voorkeur plaats per e-mail. Daarom het verzoek aan de leden om hun e-mailadres door te geven aan de secretaris en deze vervolgens up-to-date te houden.